Parkinson-Help z.s.

Vznik a činnost Parkinson-Help o. s. vychází z našich životů. Byli jsme zdraví, v produktivním věku, se starostmi tomu odpovídajícími, až do doby, než nám sdělili: „Máte Parkinsonovu nemoc“ (citováno ze stránek sdružení).

Hlavní cíle sdružení:

  • seznamovat širokou veřejnost s obtížemi onemocnění a získávat lidi vstřícné přispívat ke zlepšení kvality života těch, kteří touto nemocí trpí

V roce 2016 poskytla společnost GSK finanční příspěvek na

  • podporu projektu Tančím s Parkinsonem

  • vzdělávání manažerů regionálních členských klubů

Celková výše daru v roce 2016 činila 90 000 Kč.

Finanční příspěvek GSK představoval 6 % z celkových příjmů spolku.

http://parkinson-help.cz/*

Stránka je určena široké veřejnosti v ČR.

 *Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.