No foot no stress

Organizace No foot no stress vznikla jako dobrovolné, nezávislé společenství, sdružující osoby se zdravotním handicapem s amputací dolních končetin a osob spřízněných s tímto postižením.

Cíle spolku:

Pomáhat osobám po amputaci nohy/nohou

 • předávat zkušenosti nejen v situacích běžného života
 • poskytovat psychickou podporu – nejste v tom sami!
 • pomáhat při zajišťování kvalitní rehabilitace
 • pomáhat při nákupu rehabilitačních pomůcek
 • podporovat antimeningokok.cz

Společnost GSK spolupracuje s touto organizací od roku 2013.

V roce 2016 poskytla společnost GSK finanční příspěvek na

 • podporu činnosti organizace v aktivitách zaměřených na zvýšení povědomí o meningitidě
  • osvětové akce pro veřejnost
  • tisková konference k Mezinárodnímu dni boje proti meningitidě
  • členství v mezinárodní organizaci CoMo
  • natočení videa o vlivu nemoci na život rodiny
  • putovní výstava

Celková výše daru v roce 2016 činila 250 000 Kč

Finanční příspěvek GSK představoval 25 % z celkových příjmů organizace.

www.nofoot.cz

www.antimeningokok.cz

Stránka je určena široké veřejnosti v ČR.