No foot no stress

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Organizace No foot no stress vznikla jako dobrovolné, nezávislé společenství, sdružující osoby se zdravotním handicapem s amputací dolních končetin a osob spřízněných s tímto postižením.

Cíle spolku:

Pomáhat osobám po amputaci nohy/nohou

 • předávat zkušenosti nejen v situacích běžného života
 • poskytovat psychickou podporu – nejste v tom sami!
 • pomáhat při zajišťování kvalitní rehabilitace
 • pomáhat při nákupu rehabilitačních pomůcek
 • podporovat antimeningokok.cz

Společnost GSK spolupracuje s touto organizací od roku 2013.

V roce 2017 poskytla společnost GSK finanční příspěvek na:

 • podporu činnosti organizace v aktivitách zaměřených na zvýšení povědomí o meningitidě:
 • osvětové akce pro veřejnost
 • tisková konference k Mezinárodnímu dni boje proti meningitidě
 • členství v mezinárodní organizaci CoMo
 • natočení videa o vlivu nemoci na život rodiny
 • putovní výstava

Celková výše daru v roce 2017 činila 170 000 Kč.

Finanční příspěvek GSK představoval 25 % z celkových příjmů organizace.

www.nofoot.cz*

www.antimeningokok.cz*

Stránka je určena široké veřejnosti v ČR.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.