Naši lidé

Společnost GSK v České republice tvoří zhruba 280 zaměstnanců, přičemž podíl žen ve firmě je vyšší než 50 %, a to i na vysokých manažerských pozicích. To potvrzuje naši zásadu poskytovat rovné příležitosti ženám i mužům. Věkový průměr zaměstnanců GSK je přibližně 39 let. Více než pětinu tvoří lidé v kategorii pod třicet a nad padesát let. Celou čtvrtinu tvoří lidé v kategorii pod třicet a nad padesát let. Při výběru lidí jsou pro nás nejdůležitější schopnosti daného člověka a jeho potenciál dále se učit a rozvíjet

Pouze se zaměstnanci, kteří budou odborností v rámci své specializace i manažerskými dovednostmi patřit mezi špičku na trhu, můžeme dosáhnout naplnění našich cílů. I proto je jednou z našich priorit rozvoj lidí, do kterého investujeme nejenom finanční prostředky, ale i dostatek času.

Ve společnosti GSK má své místo otevřená komunikace, přátelská atmosféra a prostor pro každého jednotlivce, který může přispět svým názorem nebo návrhem. Společně tak vytváříme firemní kulturu, která je postavená na sdílení společných hodnot. Mezi ty nejdůležitější patří integrita, transparentnost, respekt k ostatním, etické chování a v neposlední řadě i snaha pomáhat druhým. Naši zaměstnanci se proto každoročně zapojují do dobrovolnických projektů GSK nebo dobročinných sbírek.  

 

Test

Práce v GSK

Ať již hledáte možnosti praxe, příležitosti pro absolventy či toužíte po dalším postupu v kariéře jako zkušený odborník, na těchto stránkách najdete řadu příležitostí, jak se připojit k naší společnosti, která pomáhá milionům lidí po celém světě být aktivnější, cítit se lépe a žít déle.

Test

Audit rovných příležitostí

GSK získalo v roce 2014 pozitivní vyhodnocení Auditu rovných příležitostí

Test

Firemní dobrovolnictví

Firemní dobrovolnictví spojuje veřejně prospěšné aktivity firmy a dobrovolné zapojení jejích zaměstnanců do těchto projektů. Zaměstnavatel se na projektech podílí organizačně a finančně, zaměstnanec pak poskytuje svou energii a schopnosti.

TOP odpovědná firma

Top Odpovědná firma 2016

Společnost GSK byla v roce 2016 oceněná zlatým certifikátem za Nejangažovanější zaměstnance v soutěži Top odpovědná firma, kterou vyhlašuje Byznys pro společnost, platforma firem pro sdílení a šíření principů odpovědného a trvale udržitelného podnikání v ČR. Nezávislá porota složená ze zástupců z řad veřejné správy, odborných institucí, byznysu, neziskového sektoru či médií ocenila přínos našich zaměstnanců k rozvoji komunity. Pozitivně hodnotila naše programy manuální i odborné pomoci v neziskových organizacích a aktivní účast zaměstnanců v projektech, které pomáhají seniorům, dlouhodobě nemocným a hendikepovaným lidem. Navázali jsme tak na úspěch z roku 2014 v kategorii Pracoviště budoucnosti, kdy jsme se stali celkovým vítězem a na stříbrný certifikát z roku 2015 v kategorii Top odpovědná velká firma.