Naše chování

Měníme způsob, jakým pracujeme. Začleňujeme naše hodnoty do všeho, co děláme. Očekáváme, že naši zaměstnanci a třetí strany, s nimiž spolupracujeme, budou jednat v souladu s našimi hodnotami. Těmi jsou: zaměření na pacienta, integrita, respekt k lidem a transparentnost. Chceme pochopit a, tam, kde je to možné, překročit očekávání společnosti. Měníme proto způsob našeho podnikání, a to často nad rámec norem očekávaných v našem průmyslovém odvětví, aby byl v souladu s našimi hodnotami.

TOP odpovědná firma

Top Odpovědná firma 2016

Společnost GSK byla v roce 2016 oceněná zlatým certifikátem za Nejangažovanější zaměstnance v soutěži Top odpovědná firma, kterou vyhlašuje Byznys pro společnost, platforma firem pro sdílení a šíření principů odpovědného a trvale udržitelného podnikání v ČR. Nezávislá porota složená ze zástupců z řad veřejné správy, odborných institucí, byznysu, neziskového sektoru či médií ocenila přínos našich zaměstnanců k rozvoji komunity. Pozitivně hodnotila naše programy manuální i odborné pomoci v neziskových organizacích a aktivní účast zaměstnanců v projektech, které pomáhají seniorům, dlouhodobě nemocným a hendikepovaným lidem. Navázali jsme tak na úspěch z roku 2014 v kategorii Pracoviště budoucnosti, kdy jsme se stali celkovým vítězem a na stříbrný certifikát z roku 2015 v kategorii Top odpovědná velká firma.