EpiStop

EpiStop vznikl v roce 1995 jako pracovní skupina tvořená lékaři, pacienty, sociálními pracovníky, novináři a lidmi z různých úřadů a ministerstev.

V roce 2007 se EpiStop změnil na občanské sdružení, v roce 2015 v zapsaný spolek, jehož cílem je vytváření platformy pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií (pacientů, zástupců pacientských organizací, zdravotníků, odborných společností, sociálních poradců, úředníků státní správy, zástupců médií) za účelem zlepšit postavení těchto osob ve společnosti.

Hlavním komunikačním prostředkem jsou webové stránky společnosti, na nichž jsou k dispozici informační materiály ke stažení, projekty a novinky chystané v rámci EpiStopu, minimální diagnostické a terapeutické standardy a kontakty na sociální pracovníky.

Společnost GSK spolupracuje s občanským sdružením od roku 2007. 

V roce 2016 poskytla společnost GSK finanční příspěvek na

  • podporu programu Epijob

Celková výše daru v roce 2016 činila 40 000 Kč.

Finanční příspěvek GSK představoval 8 % z celkových příjmů této organizace.

http://www.epistop.cz/*

Stránka je určena široké veřejnosti v ČR.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.