ČOPN – Český občanský spolek proti plicním nemocem

ČOPN je občanský spolek, jehož základním cílem je rozšiřování a prohlubování znalostí lékařské i laické veřejnosti o plicních onemocněních.

ČOPN byl založen z iniciativy členů výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) v lednu 2000. Zakladateli jsou členové ČPFS, kteří se této problematice nemocí spojených s bronchiální obstrukcí dlouhodobě věnují: prof. MUDr. V. Vondra, DrSc., doc. MUDr. J. Musil a MUDr. S. Kos, CSc. Členství ve spolku je od roku 2015 otevřeno i neodborné veřejnosti.

Společnost GSK spolupracuje s tímto občanským sdružením od roku 2000. 

V roce 2016 poskytla společnost GSK finanční příspěvek na

  • pořádání akcí na podporu informovanosti o problematice CHOPN
  • osvětovou akci Zdraví pro nemocné aneb každý krok je důležitý

Celková výše daru v roce 2016 činila 80 000 Kč.

Finanční příspěvek GSK představoval 12 % z celkových příjmů tohoto spolku.

http://www.copn.cz/*

Stránka je určena široké veřejnosti v ČR.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.