Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

ČSAP je spolek s humanitárním zaměřením zabývající se řešením mimozdravotních důsledků HIV pozitivity a onemocnění AIDS s přihlédnutím k sociálním a společenským aspektům. Sdružuje HIV pozitivní občany, jejich blízké a přátele. ČSAP má celorepublikovou působnost, i když vzhledem k četnosti HIV pozitivity je jádrem činnosti Praha.

Hlavní činnosti spolku jsou:

  • klub pro HIV pozitivní a jejich blízké
  • pečovatelská služba
  • rehabilitační pobyty
  • linka pomoci
  • právní, sociální a psychologické poradenství
  • osvětové programy a informace (včetně účasti HIV pozitivních na zdravotně-výchovných besedách)
  • kulturní a vzdělávací programy

V roce 2017 poskytla společnost GSK finanční příspěvek na:

  • realizaci interaktivních edukačních webinářů HIV pro základní a střední školy
  • zajištění bezplatného testování HIV
  • modernizaci testování HIV (gran schválený již pro rok 2016) 

Celková výše daru v roce 2017 činila 746 945 Kč.

(Dar ve výši 160 000 Kč určený na modernizaci testování HIV byl schválen již pro rok 2016, ale započítán do účetnictví organizace až v roce 2017).

Finanční příspěvek GSK představoval 5 % z celkových příjmů společnosti za rok 2017.

http://www.aids-pomoc.cz/*

Stránka je určena široké veřejnosti v ČR.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.