Česká společnost AIDS pomoc o. s.

ČSAP je spolek s humanitárním zaměřením, zabývající se řešením mimo zdravotních důsledků HIV pozitivity a onemocnění AIDS s přihlédnutím k sociálním a společenským aspektům.

Sdružuje HIV pozitivní občany, jejich blízké a přátele. ČSAP má celorepublikovou působnost, i když vzhledem k četnosti HIV pozitivity je jádrem činnosti Praha. 

Hlavní činnosti společnosti jsou: 

  • klub pro HIV pozitivní a jejich blízké
  • pečovatelská služba
  • rehabilitační pobyty
  • linka pomoci
  • právní, sociální a psychologické poradenství
  • osvětové programy a informace (včetně účasti HIV pozitivních na zdravotně-výchovných besedách)
  • kulturní a vzdělávací programy 

V roce 2016 poskytla společnost GSK finanční příspěvek na

  • realizaci interaktivních edukačních webinářů HIV pro základní a střední školy

  • tiskovou konferenci k Mezinárodnímu dni boje proti AIDS

  • modernizaci testování HIV

Celková výše daru v roce 2016 činila 708 000 Kč.

160 000 Kč bylo vyplaceno organizaci v roce 2017, proto nebylo započteno do příjmů organizace za rok 2016.

http://www.aids-pomoc.cz/*

Stránka je určena široké veřejnosti v ČR.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.