Česká iniciativa pro astma o. p. s.

Česká iniciativa pro astma vznikla v roce 1995 pod záštitou ministra zdravotnictví, předsedy ČLS JEP, České společnosti alergologie a klinické imunologie, České pneumologické a ftizeologické společnosti a České společnosti fyziologie a patologie dýchání. Se svým vznikem vyhlásila ČIPA českou Strategii diagnostiky, prevence a léčby průduškového astmatu.

Hlavní cíle iniciativy jsou:

  • informovat odbornou i laickou veřejnost o nových poznatcích v diagnostice, prevenci a léčbě astmatu a pomáhat je uvádět do praxe
  • iniciovat, podporovat a organizovat edukační aktivity určené nemocným, zdravotnickému personálu, specialistům i praktickým lékařům, veřejné správě a veřejnosti
  • vydávat odborné materiály

V roce 2016 poskytla společnost GSK finanční příspěvek na

  • zajištění webové platformy pro edukační semináře pro školy – 7A pro alergii a astma

Celková výše daru v roce 2016 činila 39 500 Kč.

Finanční příspěvek GSK byl vyplacen až v roce 2017, proto nebyl započítán do příjmů organizace za rok 2016.

http://www.cipa.cz/

Stránka je určena široké veřejnosti v ČR.