Česká iniciativa pro astma o. p. s.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InlineImage.cshtml)

Česká iniciativa pro astma vznikla v roce 1995 pod záštitou ministra zdravotnictví, předsedy ČLS JEP, České společnosti alergologie a klinické imunologie, České pneumologické a ftizeologické společnosti a České společnosti fyziologie a patologie dýchání. Se svým vznikem vyhlásila ČIPA českou Strategii diagnostiky, prevence a léčby průduškového astmatu.

Hlavní cíle iniciativy jsou:

  • informovat odbornou i laickou veřejnost o nových poznatcích v diagnostice, prevenci a léčbě astmatu a pomáhat je uvádět do praxe
  • iniciovat, podporovat a organizovat edukační aktivity určené nemocným, zdravotnickému personálu, specialistům i praktickým lékařům, veřejné správě a veřejnosti
  • vydávat odborné materiály

V roce 2017 poskytla společnost GSK finanční příspěvek na:

  • zajištění edukačního semináře pro školy – 7A pro alergii a astma
  • zajištění webové stránky pro edukační semináře pro školy – 7A pro alergii a astma (grant byl schválen již v roce 2016)

Celková výše daru v roce 2017 činila 198 000 Kč.

(Grant ve výši 39 000 Kč určený na zajištění webové stránky byl započítán do účetnictví organizace až v roce 2017).

Finanční příspěvek GSK představoval 34,13 % celkového objemu darů a příspěvků organizace. (Protože byla v roce 2017 realizována jen část seminářů, bude část prostředků čerpána až v roce 2018). 

http://www.cipa.cz/*

Stránka je určena široké veřejnosti v ČR.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.