Česká asociace pro vzácná onemocnění

Posláním České asociace pro vzácná onemocnění (zkráceně ČAVO) je sdružovat organizace pacientů se vzácnými onemocněními i jednotlivé pacienty, zastupovat jejich zájmy a posilovat povědomí o specifické problematice vzácných onemocnění mezi odborníky ve zdravotnictví, představiteli státních i mezinárodních institucí a veřejnosti. 

Hlavní cíle asociace jsou:

  • prosazovat zájmy pacientů se vzácnými onemocněními ve zdravotnictví
  • posilovat povědomí veřejnosti, státních i mezinárodních institucí o problematice 
  • vzácných onemocnění
  • zlepšovat přístup k informacím, léčbě, diagnostice i dalším zdravotním službám pro pacienty se vzácným onemocněním
  • podporovat vědecký i klinický výzkum v oblasti vzácných onemocnění
  • skrze sociální služby, vzdělávání a další formy podpory zlepšovat kvalitu života pacientů

V roce 2016 poskytla společnost GSK finanční příspěvek na

  • celoosvětovou kampaň o vzácných onemocněních zaměřenou na laickou veřejnost

Celková výše daru v roce 2016 činila 35 000 Kč.

Finanční příspěvek GSK představoval 3,4 % z celkových příjmů asociace.

http://vzacna-onemocneni.cz/*

Stránka je určena široké veřejnosti v ČR.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.