Aktivity v České republice

Jsme si vědomi své společenské odpovědnosti, která vyplývá z našeho postavení, a proto nemalou část svého zisku věnujeme na podporu veřejně prospěšných a charitativních projektů. V České republice se dlouhodobě věnujeme podpoře aktivit v oblasti sociální a ve zdravotnictví.

Při podpoře veřejně prospěšných aktivit spolupracuje společnost GSK s odbornou platformou Byznys pro společnost* sdružující firmy, které ve své činnosti uplatňují principy trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility). GSK je zakládajícím členem této platformy. Všechny prostředky vynaložené do veřejně prospěšných aktivit měříme metodikou Standard odpovědná firma*. Standard odpovědná firma (LBG) je komplexní a standardizovaný mezinárodní systém měření a srovnání firemní filantropie a investic firem do komunity, ve které vytvářejí svůj. Garantem metodiky je Byznys pro společnost.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.

TOP odpovědná firma 2016

Top Odpovědná firma 2016

Společnost GSK byla v roce 2016 oceněná zlatým certifikátem za Nejangažovanější zaměstnance v soutěži Top odpovědná firma, kterou vyhlašuje Byznys pro společnost, platforma firem pro sdílení a šíření principů odpovědného a trvale udržitelného podnikání v ČR. Nezávislá porota složená ze zástupců z řad veřejné správy, odborných institucí, byznysu, neziskového sektoru či médií ocenila přínos našich zaměstnanců k rozvoji komunity. Pozitivně hodnotila naše programy manuální i odborné pomoci v neziskových organizacích a aktivní účast zaměstnanců v projektech, které pomáhají seniorům, dlouhodobě nemocným a hendikepovaným lidem. Navázali jsme tak na úspěch z roku 2014 v kategorii Pracoviště budoucnosti, kdy jsme se stali celkovým vítězem a na stříbrný certifikát z roku 2015 v kategorii Top odpovědná velká firma.