Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Plicní onemocnění se u lidí vyskytují v různých formách už od nepaměti a lidstvo s nimi zápasí více či méně úspěšně.

Onemocnění dýchacích cest jsou v Evropě na druhém místě (za kardiovaskulárními nemocemi), co se týká prevalence a nákladů na zdravotní péči, a jsou také druhou nejčastější příčinou úmrtí. V Evropě jde o jeden ze 4 případů úmrtí a ve světě to je jeden z pěti. V roce 2011 zemřelo v ČR na CHOPN více než 2 300 pacientů.

Většina lidí už slyšela o astmatu nebo o rakovině plic, ale stále jen malá část laické populace ví, co je to chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), která postihuje stále větší procento dospělé populace. Přitom jde o zákeřné, chronické, pomalu se zhoršující onemocnění, které postupně brání postiženému dýchat, což v konečném důsledku vede ke smrti.

Nedávné výzkumy ukázaly, že CHOPN v současnosti postihuje asi 600 milionů lidí na světě a je šestou nejčastější příčinou smrti. Alarmující je, že úmrtnost na CHOPN stoupá a tento trend bude podle všeho pokračovat. V roce 2030 bude CHOPN už třetí nejčastější příčinou úmrtí. V České republice trpí tímto onemocněním přibližně 800 000 dospělých, ale dispenzarizovaných je pouze něco přes 210 000. Toto onemocnění je tedy výrazně poddiagnostikované.

Nejčastější příčinou vzniku CHOPN je kouření. Intenzivní a dlouhodobé vystavování se prašnému a chemicky znečištěnému prostředí také může zvýšit riziko vzniku tohoto onemocnění nebo jeho průběh zhoršit a urychlit.

CHOPN je v podstatě zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které způsobuje jejich postupné zužování, nadměrnou produkci hustého hlenu v nich a jeho ztížené vykašlávání s často se vyskytujícími virovými a bakteriálními infekcemi. Obvykle se začíná projevovat jako „kuřácká“ chronická bronchitida s vykašláváním a častými infekcemi dýchacích cest. Postupně se k ní přidává pocit nedostatku vzduchu a ztížené dýchání nejprve při námaze a později i při běžných činnostech a v pokročilých stadiích také v klidu, což pacienta nesmírně omezuje a znemožňuje mu vést normální život. V nejtěžších stadiích je pacient odkázaný na stálý přísun kyslíku a onemocnění končí předčasnou smrtí. Navíc pacienti s CHOPN mají zvýšený výskyt rakoviny plic a horší a mnohdy komplikovaný průběh jiných chronických, zejména kardiovaskulárních onemocnění.

V současnosti existuje a je lehce dostupná velmi kvalitní diagnostika CHOPN, která toto onemocnění odhalí už v jeho prvních stadiích. Jak ukazují výsledky nejnovějších výzkumů, včasným nasazením a pravidelným užíváním účinné medikamentózní léčby je možné progresi chronické obstrukční choroby plic zpomalit, významně zvýšit kvalitu života pacienta, a dokonce prodloužit jeho život.

 

Pamatujte, že žádný zdroj nemůže odpovědět na všechny vaše otázky ani nemůže nahradit informace, které vám poskytnou lékaři. Cílem této internetové stránky není nahradit nepřetržitou komunikaci mezi vámi a vaším zdravotnickým týmem.

Nejčastější příčinou vzniku CHOPN je kouření.