Transparentní spolupráce

Zveřejnění plateb odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím v České republice

Společnost GSK v posledních letech zpochybnila tradiční obchodní model farmaceutických firem a jako první v tomto odvětví navrhla zlepšení. Naše návrhy mají za cíl naplnit rostoucí očekávání společnosti ohledně transparentnosti v jednání firem a jednotlivců. To zahrnuje i vztahy farmaceutických firem a odborníků ve zdravotnictví nebo zdravotnických organizací. Jejich smyslem je zajistit, aby všechny tyto interakce probíhaly bezúhonně a transparentně.

Plně podporujeme kodex Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) týkající se zveřejňování jednotlivých plateb ze strany farmaceutických firem odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím.

Společnost GSK od 1. ledna 2016 ukončila vyplácení honorářů externím odborníkům ve zdravotnictví za přednášky o lécích na předpis a vakcínách, a to včetně těch, kteří je mohou předepisovat nebo mají na jejich předepisování vliv. Od ledna 2016 GSK také pozastavila poskytování finanční podpory přímo jednotlivým odborníkům na účast na lékařských kongresech a místo toho nyní poskytuje financování nezávislým subjektům, které účast odborníků ve zdravotnictví na takových kongresech podporují. Tyto změny jdou nad rámec současných kodexů farmaceutického průmyslu. S odborníky ve zdravotnictví budeme i nadále spolupracovat např. v oblasti klinického výzkumu a v rámcí konzultací.

V souladu s kodexem se členové EFPIA po celé Evropě, včetně GSK, zavázali, že do 30. června 2017 jmenovitě (výjimečně v úhrnné výši) zveřejní honoráře vyplacené v roce 2016 odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím v souvislosti s léky na předpis.

Zveřejněné údaje budou zahrnovat například honoráře odborníkům ve zdravotnictví za poradenskou činnost nebo za výkon funkce předsedajícího na zasedáních a sponzoring či granty poskytnuté zdravotnickým organizacím. Platby odborníkům ve zdravotnictví a zdravotnickým organizacím za činnost týkající se výzkumu a vývoje budou zveřejněny v úhrnné výši. Údaje, které v souladu s kodexem EFPIA zveřejníme v červnu 2017, se vztahují k roku 2016.

Věříme, že tyto zveřejněné údaje přispějí k lepšímu chápání spolupráce farmaceutického průmyslu s odborníky ve zdravotnictví a zdravotnickými organizacemi. GSK zavedla opatření, jejichž prostřednictvím usiluje o získání větší důvěry a snaží se veřejnost informovat o tom, jak a proč v nejlepším zájmu pacientů spolupracuje s odborníky ve zdravotnictví za účelem trvalého zlepšování zdravotní péče. Další informace o našem přístupu ke kodexu EFPIA, o našich návrzích na zlepšení praxe farmaceutického průmyslu a o významu našeho partnerství s odborníky ve zdravotnictví a zdravotnickými organizacemi najdete níže.

Podrobné informace jsou uvedeny zde* a souhrnný přehled v infografice naleznete na tomto odkazu.

Naše údaje o platbách pro Českou republiku si můžete prohlédnout zde*.

*Kliknutím na odkaz opustíte webové stránky GSK Česká republika. Společnost GlaxoSmithKline s.r.o. nenese odpovědnost za další obsah.