Granty

GSK – Podpora vzdělávání

GSK pravidelně dostává žádosti od různých zdravotnických zařízení o poskytnutí účelově

GSK pravidelně dostává žádosti od různých zdravotnických zařízení o poskytnutí účelově vázaných finančních darů pro různé projekty či na podporu zdravotnických zařízení ve smyslu

Misí GSK je podpora péče o veřejné zdraví. V souladu s touto misí může naše společnost takové dary poskytnout a podpořit projekty zaměřené na zkvalitnění lékařské péče zvýšením odbornosti a rozšířením vědeckého poznání.

Finanční prostředky určené na dary v roce 2017 byly již zcela vyčerpány, a tudíž není možné v letošním roce vyhovět dalším žádostem.

Informace ohledně možnosti žádat o finanční dary na vzdělávání pro příští rok najdete zde v lednu 2018.