TOP odpovědná firma

Společnost GSK byla v roce 2016 oceněná zlatým certifikátem za Nejangažovanější zaměstnance v soutěži Top odpovědná firma, kterou vyhlašuje Byznys pro společnost, platforma firem pro sdílení a šíření principů odpovědného a trvale udržitelného podnikání v ČR. Nezávislá porota složená ze zástupců z řad veřejné správy, odborných institucí, byznysu, neziskového sektoru či médií ocenila přínos našich zaměstnanců k rozvoji komunity. Pozitivně hodnotila naše programy manuální i odborné pomoci v neziskových organizacích a aktivní účast zaměstnanců v projektech, které pomáhají seniorům, dlouhodobě nemocným a hendikepovaným lidem. Navázali jsme tak na úspěch z roku 2014 v kategorii Pracoviště budoucnosti, kdy jsme se stali celkovým vítězem a na stříbrný certifikát z roku 2015 v kategorii Top odpovědná velká firma.

Top Odpovědná firma 2016

TOP odpovědná firma je jediný žebříček v České republice, který dlouhodobě oceňuje a hodnotí firemní CSR strategie a projekty. Oceňuje firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují odpovědnému podnikání v klíčových oblastech společenské odpovědnosti a přinášejí inovativní řešení v rámci udržitelného podnikání. GSK je tradičním partnerem tematické kategorie Diverzita (dříve Firma vstřícná seniorům), která oceňuje firmy za to, že strategicky podporují diverzitu pracovních týmů z hlediska věku, pohlaví a dalších hledisek a pozitivním způsobem ovlivňují vnímání diverzity ve firemním prostředí.

Jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči společnosti, a proto podporujeme či sami iniciujeme řadu veřejně prospěšných aktivit. Založili jsme například českou tradici dobrovolnické akce Orange Day a prostřednictvím GSK fondu finančně podporujeme veřejně prospěšné projekty neziskových organizací.

Certifikát 2016