Etický kodex

Náš etický kodexGlobální kodex postupů propagace a interakce se zákazníky(v angličtině)

Program boje proti úplatkům a korupci

Příručka programu boje proti úplatkům a korupci

Program boje proti úplatkům a korupci je součástí reakce GSK na hrozbu a rizika úplatků a korupce.  Program zahrnuje příručku, která je určena jako pomůcka pro interní i externí strany při chápání rizik korupce a pro identifikaci odpovědností lidí v aktivním boji proti skutečné i domnělé korupci.

Příručka boje proti úplatkům a korupce GSK (v angličtině)

Předpisy třetích osob ohledně boje proti úplatkům a korupci

Předpisy třetích osob jsou poskytovány všem třetím stranám, se kterými GSK spolupracuje, k tomu, aby je seznámili s našimi zásadami boje proti úplatkům a korupci a o tom, co očekáváme od nich jako od našich obchodních partnerů.

Pokyny GSK pro boj proti úplatkům a korupci pro třetí osoby (v angličtině)


Dne 2. března 2015 jsme dokončili třístrannou transakci se společností Novartis, která reformuje naši společnost.

Získali jsme divizi vakcín společnosti Novartis (vyjma vakcín proti chřipce) a sloučením našich divizí volně prodejných produktů pro zdravotní péči Consumer Healthcare jsme vytvořili novou společnost. Díky podstatnému posílení divize vakcín a volně prodejných produktů Consumer Healthcare můžeme našim pacientům a spotřebitelům přinášet značné výhody a zvýšit hodnotu firmy. Kromě toho společnost Novartis získala námi prodávané onkologické portfolio.

Více informací