Scientist in lab

O nás

GlaxoSmithKline, s. r. o., (GSK) je v České republice pobočkou jedné z největších farmaceutických firem na světě GlaxoSmithKline Plc., která sídlí v Londýně.

GSK je jedna z největších farmaceutických společností na světě. Zabýváme se výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem léčivých přípravků a patříme mezi přední světové inovátory v tomto oboru. Hlavním posláním společnosti GSK je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožní lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle.

Vakcíny, léky a volně prodejné produkty pro zdravotní péči, které vyvíjíme, mohou zlepšit životy lidí, jejich životní podmínky a v konečném důsledku jim pomoci žít jejich život naplno.

Našich zhruba 100 000 zaměstnanců ve 150 zemích sdílí poselství společnosti a snaží se pomoci všem lidem, kteří spoléhají na produkty, jež vyrábíme. Proto naši vědci každý den hledají nové způsoby vylepšení léčby nejrůznějších nemocí. Přinášíme nová řešení, která nám umožňují poskytovat naše výrobky těm, kdo je potřebují, bez ohledu na to, kde na světě žijí a kolik si mohou dovolit platit.

Naším cílem je dosáhnout ziskového a trvale udržitelného výsledku. To nám umožňuje vytvářet a sdílet naše hodnoty, zajišťovat návratnost pro naše akcionáře a zachovávat přitom významné investice do výzkumu a vývoje, výroby, dodávek a distribuce našich produktů, které v konečném důsledku přinášejí hodnotu pro pacienty a společnost.

Firma se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem léčivých přípravků a patří mezi přední světové inovátory v tomto oboru.

Poslání

Hlavním posláním společnosti GSK je zlepšit kvalitu lidského života tím, že umožní lidem být aktivnější, cítit se lépe a žít déle.

Terapeutické oblasti

Společnost GSK se soustředí na výzkum a vývoj léků v následujících terapeutických oblastech:

  • respirační onemocnění
  • astma a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)
  • onemocnění centrálního nervového systému
  • kardiovaskulární onemocnění

Přední postavení zaujímá společnost také ve vývoji vakcín a nových léčebných postupů proti nádorovým onemocněním.

Etický kodex pro propagaci a vztahy se zákazníky

Žijeme našimi hodnotami – Etický kodex 


Dne 2. března 2015 jsme dokončili třístrannou transakci se společností Novartis, která reformuje naši společnost.

Získali jsme divizi vakcín společnosti Novartis (vyjma vakcín proti chřipce) a sloučením našich divizí volně prodejných produktů pro zdravotní péči Consumer Healthcare jsme vytvořili novou společnost. Díky podstatnému posílení divize vakcín a volně prodejných produktů Consumer Healthcare můžeme našim pacientům a spotřebitelům přinášet značné výhody a zvýšit hodnotu firmy. Kromě toho společnost Novartis získala námi prodávané onkologické portfolio.


TOP odpovědná firma 2017

Společnost GSK byla v roce 2017 oceněná zlatým certifikátem v kategorii Top odpovědná velká firma v soutěži Top odpovědná firma, kterou vyhlašuje Byznys pro společnost, platforma firem pro sdílení a šíření principů odpovědného a trvale udržitelného podnikání v ČR. Nezávislá porota složená ze zástupců z řad veřejné správy, odborných institucí, byznysu, neziskového sektoru či médií ocenila vysokou kvalitu CSR strategie naší společnosti a její implementaci do všech oblastí našeho podnikání. Pozitivně hodnotila propojenost našich CSR projektů a aktivní účast zaměstnanců při jejich realizaci. Kromě celkové strategie jsme byli oceněni i za otevřenost a rovný přístup k zaměstnancům. V kategorii Diverzita jsme dostali zlatý certifikát. Kritéria hodnocení v kategorii Diverzita vycházejí z ratingu dosaženého v rámci hodnocení DISA (Diversity and Inclusion Strategic Assessement), které hodnotí hlavní oblasti nastavení řízení diverzity na pracovišti. Navázali jsme tak na úspěchy z předchozích let, kdy jsme získali bronzový či stříbrný certifikát v kategorii Top odpovědná velká firma, zlatý certifikát v kategorii Nejangažovanější zaměstnanci či ocenění Pracoviště budoucnosti.