Rozvoj našich lidí

Snažíme se přilákat a udržujeme si nejtalentovanější lidi tak, že investujeme do vzdělávání a rozvoje upraveného přesně podle jejich potřeb a vycházíme z jejich silných stránek. Díky našemu přístupu k rozvoji vedení se naši vedoucí pracovníci učí, jak motivovat členy týmu, aby dosahovali co nejlepších výsledků.

Ve společnosti GSK si ceníme odbornosti i hlubokých znalostí a zkušeností. Věříme, že kariérní postup by měl být flexibilní a přizpůsobitelný tak, aby splňoval budoucí potřeby našeho podniku a odpovídal silným stránkám a cílům našich zaměstnanců. Pro nás je kariérní rozvoj založen na budování zkušeností, schopností a není definován výhradně povýšením a pokrokem.

Příležitosti k osobnímu rozvoji

Domníváme se, že některé zkušenosti přispívají k učení a osobnímu rozvoji více než jiné. Pokud se na tyto příležitosti zaměříme plánovaně, můžeme Vám pomoci se skutečně profesionálním rozvojem. Celý proces vnímáme následovně:

  • Praktické pracovní zkušenosti – Asi 70 % našeho učení a rozvoje je zajištěno prostřednictvím praktických pracovních zkušeností. Pravidelné přezkumy s Vaším nadřízeným pomohou identifikovat oblasti, ve kterých se můžete dále rozvíjet, protože jejich výsledkem může být rozšíření odpovědností Vaší funkce nebo nasazení do nových projektů. V rámci procesu průběžného rozvoje se se svým manažerem dohodnete na rozvojových cílech, takže snadněji dosáhnete svého plného potenciálu.
  • Rozvojové vztahy – Rozvojové vztahy tvoří asi 20 % našeho učení a rozvoje. V GSK podporujeme příležitosti, při kterých se Vám dostane podpory a zpětné vazby prostřednictvím koučování, mentoringu a zpětné vazby přímo od nadřízeného a kolegů.
  • Formální rozvoj – Asi 10 % učení a rozvoje je u nás zajištěno formálním rozvojem – například e-learning, kurzy, výuka ve třídách, články a knihy. Jako pomoc pro snadnější rozvoj poskytujeme on-line podporu, nástroje pro vlastní hodnocení a další zdroje. 

Abyste mohli své dovednosti rozvíjet v GSK naplno, očekáváme od vašeho nadřízeného, že společně s Vámi identifikuje oblasti, na které byste se měli zaměřit, a bude Vás při plnění výkonových a rozvojových cílů podporovat.

Individuální podpora

Podstatnou součástí kariérního rozvoje v GSK jsou pravidelné, otevřené a čestné rozhovory o výkonnosti a plánování dalšího rozvoje s nadřízeným. Tyto konverzace se zaměří na Vaše touhy, dovednosti, zkušenosti a rozvojové potřeby. Jsme odhodláni Vám poskytnout podporu, kterou potřebujete, abyste dosahovali nejlepších výsledků a těžili z osobního růstu v naší organizaci.

Rozmanité profesní dráhy

Je důležité mít na paměti, že kariéra může nabrat mnoho různých směrů a jejím základem je flexibilita. Pro náš společný úspěch je třeba využívat Vašich silných stránek, motivace a plnění potřeb naší společnosti.

Kariérní rozvoj je založen na osvojování zkušeností a dalších schopností do budoucna. V konečném důsledku kariéra závisí na trvalém dosahování výsledků a dodržování hodnot společnosti GSK.

Váš přínos, rozvoj dovedností a loajalita budou významným faktorem Vaší kariéry v GSK.