Pomoc komunitám

Dobrovolnictví našich zaměstnanců je pro nás velmi důležité. Povzbuzujeme proto naše zaměstnance, aby pomáhali místním komunitám – a k tomu jim nabízíme rozsáhlou podporu.

Těší nás, že můžeme podporovat komunity a podílet se na charitativních činnostech. Ale dobrovolnická činnost zaměstnanců není jen o poskytování pomoci druhým. Našim zaměstnancům pomáhá získávat nové zkušenosti, zážitky, dovednosti a v mnoha případech i hlouběji porozumět potřebám pacientů.

Orange Day

Spuštěním akce Orange Day chceme našim zaměstnancům dávat každoročně jeden den placeného volna, v němž budou moci dobrovolně pracovat pro dobrou věc. Zaměstnanci po celém světě podporují široký okruh neziskových organizací a projektů, včetně práce v místních školách, útulcích pro bezdomovce, zahradách komunitních zařízení, pečovatelských domech a komunitách postižených živelnými pohromami.

Partnerství dobrovolníků PULSE

Partnerství dobrovolníků PULSE (PULSE Volunteer Partnership) je iniciativa podporující dobrovolnictví na základě dovedností. V rámci iniciativy PULSE jsou motivovaní zaměstnanci přiřazováni na tříměsíční nebo šestiměsíční plný úvazek do neziskové organizace doma nebo v zahraničí, kde přispívají svými odbornými znalostmi a dovednostmi při řešení výzev v oblasti zdravotní péče.

Od spuštění v roce 2009 bylo zásluhou programu PULSE vysláno bezmála 500 zaměstnanců z 51 zemí, aby poskytli podporu 92 neziskovým organizacím a partnerům v 61 zemích světa. Naši lidé pracují na zajištění dostupnosti zdravotní péče a řeší problémy postihující děti, což odpovídá kvalifikovaným službám v hodnotě 12,6 milionů liber. Program PULSE umožňuje našim zaměstnancům pracovat na plný úvazek v neziskových organizacích, kde mohou využívat své odborné znalosti a poznatky pro dobro příslušné organizace a společnosti.

Karolina Bielawska z GSK v Polsku např. pracovala pro nadaci Mundo Sano v Argentině, kde připravovala komunikační strategii na podporu úsilí této nadace v boji s opomíjenými tropickými nemocemi v částech Latinské Ameriky. Karolina vyhotovovala komunikační materiály a pomáhala zaškolovat místní tým v realizaci komunikační strategie, aby započatá práce mohla pokračovat i po jejím odjezdu.

Chcete-li si poslechnout zkušenosti našich zaměstnanců, kteří se zúčastnili programu PULSE, podívejte se na toto video v angličtině: 

„PULSE představuje pro naše zaměstnance skvělou osobní příležitost, jak zažít ve svém životě něco jiného, něco, co jim umožní se intelektuálně a emočně dobít, otevřít svoji mysl vůči tomu, co se právě děje, a současně pohlížet na věci z jiného úhlu. Jedná se navíc o skvělou příležitost pro neziskovéí organizace, jak získat nové dovednosti.“ Andrew Witty, CEO společnosti GSK.