Odměna za výkon

Lidé v GSK jsou součástí společnosti, která oslavuje jejich úspěchy a odměňuje jejich individuální přínos pro firmu a její úspěch.

Základním stavebním kamenem naší filozofie odměňování je uznávání lidí s nejlepšími výsledky, kteří pomáhají plnit naše strategické priority v souladu s našimi hodnotami.

Investujeme do rozvoje zaměstnanců a spojujeme se s nimi, abychom se připravovali na budoucnost. Uznáváme naší geograficky rozmanitou pracovní sílu tak, že vytváříme balíčky odměn uzpůsobené konkrétním potřebám našich lidí. Vedle toho podporujeme péči o jejich zdraví bez ohledu na to, kde žijí.

Co Vám nabízíme?

Jelikož jsme globální společnost, jsou naše balíčky odměn koncipovány tak, aby naplnily potřeby našich geograficky rozmanitých pracovních sil. Jsou odvozeny od odvětvových standardů a souvisejí s Vaší pracovní pozicí, ať již žijete kdekoliv.

Náš balíček odměn zahrnuje např.:

  • Konkurenceschopnou základní mzdu
  • Roční prémii, která je odměnou za Váš individuální přínos pro společnost GSK a její obchodní cíle
  • Programy zaměstnaneckých výhod pro podporu Vás samotných i Vaší rodiny, včetně přístupu ke zdravotnickým či jiným prospěšným programům, důchodového připojištění, programů úspor, pracovního volna a podpory při péči o děti
  • Programy oceňování zaměstnanců, kteří dosáhli mimořádných úspěchů
  • Program osobního rozvoje, který Vám pomůže k tomu, abyste byli úspěšní