Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj zaměřený na pacienta je základem naší práce. Každou hodinu vynakládáme na výzkum nových léků, vakcín a jiných výrobků přes 300 000 liber. Naši vědci se snaží najít způsoby léčby onemocnění dýchacích cest, virových a bakteriálních infekcí, diabetu, rakoviny a HIV/AIDS.

Dostupné pozice

Pro pracovníky v oblasti vědy a výzkumu se nabízejí příležitosti ve všech třech našich obchodních oblastech: Léčivé přípravky, vakcíny a volně prodejné produkty pro spotřebitele.

Naše organizace vědy a výzkumu přitahuje vědce z většiny oborů včetně chemiků, biologů, statistiků, farmakologů a mikrobiologů. Pracují u nás jako vědci v laboratoři, popř. své vědecké vzdělání uplatňují při klinických zkouškách, studiích farmakoekonomiky či statistice.

Lékaři ve výzkumu i v našich lékařských týmech zajišťují lékařské vedení při používání léčiv, jakmile jsou tyto přípravky schváleny pro podávání pacientům. Máme celé týmy lidí, které se věnují monitorování bezpečnosti našich léčiv. Další vědci a lékaři sledují kvalitu našeho výzkumu a dbají na to, abychom dodržovali ty nejvyšší standardy.

Pokud se u nás zapojíte do výzkumu a vývoje, budete mít mnoho příležitostí k dalšímu rozvoji a kariérnímu růstu.

Práce ve výzkumu a vývoji

Zaměstnáváme tisíce vědců v mnoha různých regionech, od Číny, přes USA, Indii až po Velkou Británii. Každá pozice je odlišná - jedna věc ale naše výzkumné týmy spojuje: odhodlání pomáhat pacientům a spotřebitelům.

Neexistuje mnoho povolání, ve kterých by vaše každodenní práce mohla přímo vést k výsledku a produktu, který zlepší životy ostatních lidí. Ve společnosti GSK je přesně toto naším cílem, tedy máte ve výzkumu a vývoji skutečný pocit prospěšnosti. Provádíme inovace a při své práci uplatňujeme ty nejnovější poznatky a inovativní přístupy. Naše kultura je podnikavá. 

Zaměřujeme se na ty nejlepší vědecké postupy a zjisťujeme, zda mohou vést k novým lékům. Naši lidé mají příležitost učit se díky účasti na nových vědeckých projektech, díky novým pozicím a zkušenostem a díky spolupráci s odborníky ve svém oboru.

Dáváme našim vědcům odpovědnost, jejich úspěchy uznáváme a odměňujeme.

Pokud tedy chcete společnosti okolo sebe něco přinést a budovat kariéru v nejinovativnějším vědeckém oboru plném vzrušení ze zkoumání, je nyní nejvyšší čas se k nám přidat.

Mám potřebnou způsobilost?

Chceme lidi, kteří jsou oddáni zlepšování života ostatních na základě vědeckých inovací. Lidi, kteří v sobě spojují vědeckou či lékařskou odbornost se schopností pracovat v multidisciplínovém týmu. Ať už je váš obor vědecké či lékařské specializace jakýkoliv, musíte být připraveni neustále se učit nové věci a rozvíjet se.

Měli byste se živě zajímat o to, kde je v oblasti výzkumu a vývoje přesně vaše místo, a měli byste být schopni přizpůsobovat se neustále se měnícímu vědeckému a obchodnímu prostředí. Důležité jsou i sociální dovednosti, abyste mohli spolupracovat s kolegy v obchodu. Vedle toho musíte sdílet naše hodnoty: Respekt k lidem, integrita a zaměření na pacienta. Potřebujeme především vědce, kteří se soustředí nejen na to, co dělají, ale i na to, jak to dělají.